Haber

Kamu Sektöründe Sözleşmeli Kadro Düzenlemesi Yürürlükte

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personele ekip verilmesini öngören kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personel 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanırlar.

Kamuda sözleşmeli personel çalıştırılmasını öngören Devlet Memurları ve Bazı Kanunlar Kanunu ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SABİT TAKIM BULUNMAYAN TAKIMLAR BAŞKAN TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam hatip vekili ve müezzin-kayyım vekilliği açık olarak görev yapanlardan gerekli nitelikleri taşıyanlar imam hatip unvanlı memur takımlarına atanabilecek. ve Başkanlıkça ilan edilecek yerlere müezzin-kayyım atanır. Açıkça imam hatip vekili ve müezzin-kayyım vekilliği yapanların unvanlı memur kadrosuna atanabilmeleri için, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmaları, halen geçerli olan Devlet Personeli Seçme Sınavı’nda sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

4 YIL İÇİNDE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA RANDEVU VERİLMEZ.

Kanun kapsamında memur takımlarına atananlar 4 yıl içinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilemeyecek. Yurt dışındaki kuruluşlarda çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmet akdinin şartları, malî yılla sınırlı olma kuralı aranmaksızın gerekli hallerde Başkan tarafından belirlenir.

Görev unvanları ile aynı unvana sahip olmayanların atanacakları kadrolar da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Bu işçi, hayati ve sağlık sebepleri dışında 3 yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Subay takımlarına atananlar bir yerde en az bir yıl daha görev yapacak. Subay takımlarına atananların sözleşmeli kadrolarında geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçmeyecek ve kazandıkları haklar aylık derece ve kademelerin tespitinde daha fazla ödenecektir.

SUBUR TAKIMINA ATANANLARA İŞ SONU TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Subay takımlarına atananlar, görev tarihini takip eden ay başından itibaren görevlendirildikleri takımın mali ve sosyal haklarına hak kazanırlar, mali ve sosyal haklarından mahsup yapılmaz. önceki durumlarında aldılar. Bu kapsamda memur takımlarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

30 GÜN İÇİNDE YAZILI OLARAK BAŞVURULARI DURUMUNDA YETKİLİ EKİBİNE GÖREVLENDİRİLECEKLERDİR.

Devlet Memurları Kanununun 4B maddesi ile bazı kanun ve kararnameler kapsamında, vadesi 1 yıldan az olan kısmi süreli çalışanlar hariç, ayın bazı günlerinde veya haftanın bazı günlerinde veya günün makul saatlerinde ve sınırlı proje süresi ile yükseköğretim kurumlarının araştırma ve geliştirme projelerinde çalışanlar. Sözleşmeli işçi ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli işçinin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurması halinde memur kadrolarına atanmaları sağlanır.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerde takıma atanan işçi ancak mahallî idareler ortasında nakledilebilir.

4B kapsamındaki sözleşmeli işçiler ile kurumların özel mevzuat kararları kapsamında istihdam edilen sözleşmeli işçilerden memur takımlarına atananlar, sözleşmeli işçi olarak geçirilen süreler de dahil olmak üzere 4 yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Bu 4 yıllık süre içinde memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkı bulunanların görev yerleri, söz konusu mevzuatta belirtilen süre, şekil ve kurallarla değiştirilebilir. .

BELEDİYELERDEKİ SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN ATAMALARI KPSS TARAFINDAN YAPILACAK

Mahalli idarelerde çalışan sözleşmelilerin atamaları KPSS ile yapılacak. Buna göre sözleşmeli işçi alımı ilk defa memur takımlarına alım usulüne tabi olacaktır. Sözleşmeli işçilerden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde sözleşmeli işçi olarak çalıştırılmalarına göre memur takımlarına atanırlar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananlar 1 yıl içinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Kazanılmış hakların aylık derece ve derecelerinin tespitinde öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek kaydıyla sözleşmeli işçi kadrolarında geçirdikleri hizmet süreleri ödenir.

28 KASIM 2022 TARİHİNDEN ÖNCE SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLAR, YETKİLİ KADROYA GEÇİŞ YAPABİLECEK

Devlet Memurları Kanunu’na göre 4B kapsamındaki sözleşmeli işçi kadrolarında çalışanların bir kısmı vizeli olduğu kurum ve birime alınacak, bir kısmı da Cumhurbaşkanınca belirlenecek memur kadrolarına atanacak.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birliklerinde görev yapan ve genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına göre memur kadrosuna intikal edecek. 30 gün içinde yazılı olarak başvuranlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumları tarafından atanır.

Kanuna göre askerlik, doğum, evlat edinme, atama, ücretsiz izin gibi nedenlerle 28 Kasım 2022 tarihinde görevlerinde bulunmayanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişilerin başvuru ve atama süreleri göreve başladıkları tarihten itibaren başlayacaktır.

SÖZLEŞMELİ SANATÇILAR KATILACAK

Sürekli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev yapan sözleşmeli sanatçılar ile süresi 1 yıldan az süreli mevsimlik hizmetler kapsamında çalıştırılan, farklı mali durumu bulunanlar ve onlarla birebir veya emsal görevleri yerine getiren 4B kapsamındaki sosyal haklar. Sözleşmeli işçi de sürekli görev başında olan ustalarla birebir duruma getirildi.

haber-gudul.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Polatlı Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu